Plaforma kočky divoké

Platforma pro kočku divokou je založena na spolupráci nejrůznějších rakouských organizací, které se zasazují o ochranu a podporu kočky divoké v Rakousku. Její úkol spočívá v koordinaci rakouských aktivit, které zaštiťuje Národní park Thayatal a koordinační a evidenční centrum pro kočku divokou organizované Svazem ochránců přírody.

Na počátku stál výzkumný projekt Národního parku Thayatal, díky němuž se podařilo opakovaně prokázat výskyt kočky divoké. Na základě výsledků projektu zadal Svaz ochránců přírody Rakouska společně s Rakouskými spolkovými lesy, a.s. v letech 2007/2008 studii potencionálních stanovišť kočky divoké a inicioval záchranný projekt "Kočka divoká".
V roce 2008 uspořádal Svaz ochránců přírody první mezinárodní konferenci o kočce divoké ve Welsu. Po několika pracovních setkáních následovalo založení platformy pro kočku divokou na počátku roku 2009. V tomto roce byl záchranný projekt "Kočka divoká" zařazen také do kampaně vielfaltleben, ve spolupráci s platformou byl vypracován a v únoru 2010 dokončen akční plán pro kočku divokou.

Svaz ochránců přírody Rakouska

Svaz ochránců přírody Rakouska je nejstarší ochranářskou organizací v Rakousku. Od jejího založení v roce 1913 se angažuje v ochraně a zachování rakouské přírody. Svaz ochránců přírody Rakouska má přibližně 80 000 členů z celého Rakouska, kteří jsou organizováni v 9 zemských pobočkách. Sídlo spolkového zastupitelství je v Salzburgu, odtud jsou koordinována spolková témata a aktivity. Celorakouským bulletinem je časopis "Natur und Land".

Rakouské spolkové lesy, a.s.

Rakouské spolkové lesy jsou akciová společnost ve vlastnictví republiky Rakousko. Pro republiku Rakousko obhospodařují okolo 860 000 ha přírodních ploch, z toho téměř 523 000 ha lesů - okolo jedné desetiny celkové rozlohy státu. Na více jak polovině tohoto území platí zákonná ustanovení ochrany přírody.

Zoologická zahrada ve Welsu

Zoologická zahrada ve Welsu je nejstarší zoologickou zahradou v Horním Rakousku a je významnou příměstskou rekreační oblastí. Po vstupu, který je zdarma, můžete shlédnout přibližně 100 nejrůznějších druhů živočichů, především primátů a tropického ptactva. Zoologická zahrada se podílí na několika mezinárodních chovatelských programech a díky chovu puštíka obecného a kočky divoké významně přispívá k ochraně původních druhů divoké zvěře.

Národní park Thayatal

Národní park Thayatal s rozlohou 1330 ha leží při dolnorakouské hranici s Českou republikou a navazuje na český Národní park Podyjí. Thayatal se díky svým příkrým suťovým lesům řadí mezi nejkrásnější říční údolí Rakouska. Od roku 2007 byla opakovaně geneticky potvrzena přítomnost kočky divoké - potichu se navrátila zpět.

Alpská ZOO v tyrolském Innsbrucku

Alpská ZOO v Innsbrucku je nejvýše položenou ZOO v Evropě (750 m n.m.) o rozloze okolo 4,1 ha. V této tematické ZOO věnované alpskému světu zvířat naleznete jedinečnou sbírku 150 druhů živočichů s 2 000 jedinci z celého prostoru Alp.

Ústředí rakouských zemských mysliveckých spolků

V Ústředí rakouských zemských mysliveckých spolků je spojeno 9 zemských mysliveckých spolků, aby mohly společně naplňovat nadregionální cíle.

Přírodopisné muzeum ve Vídni

Přírodopisné muzeum ve Vídni patří k největším muzeím o přírodě na celém světě a je největším muzeem tohoto zaměření v Rakousku. Muzeum pojímá úctyhodné sbírky naturálií od 2. poloviny 18. století až po současnost.

Dále je platforma pro kočku divokou podporována z kampaně vielfaltleben a dolnorakouskou společností Raiffeisen.

Kampaň vilefaltleben Ministerstva životního prostředí by měla přispět k tomu, aby byla zachována biologická rozmanitost v Rakousku.
Raiffeisen je nejsilnější bankovní uskupení v Rakousku. Kočce divoké se dostává zvláštní podpory, neboť jde o typický původní druh, který obohacuje naší faunu divoké zvěře.