Biologie

Zatykač na kočku divokou

Otisk tlapky je téměř okrouhlý. Za 4 malými v půlkruhu seřazenými bříšky prstů se otiskuje trojlaločné prostřední bříško. Drápky nezanechávají žádný otisk.

Kořist kočky divoké

Kočka a myš

Kočka divoká je specializovaný lovec. Vždy loví sama, ne jako lvi nebo vlci ve skupinách. Proto útočí pouze na kořist, která je menší než ona sama. Po kočičím si na svou kořist číhá většinou ve skrytu noci, aby ji rychlým útokem překvapila.

Hlavní potravou kočky divoké ve střední Evropě jsou myši, zejména hraboši polní. Jakmile má kočka této "základní potraviny" nedostatek, neváhá zaútočit i na jiné skupiny živočichů. Na jejím jídelníčku lze pak - podle aktuální nabídky - nalézt i králíky, ptáky, ještěrky nebo žáby. Na zajíce nebo koloucha si podle potravního průzkumu troufne jen velmi zřídka.

Pouze v období nouze se spokojí i s mršinou. Za dlouhých zim se spoustou sněhu nastávají kočce divoké těžké časy. Jakmile napadne více než 20 cm sněhu, sotva se jí podaří ulovit myš či jinou kořist. Díky vysokému tlaku končetin nemůže běhat po sněhu, čímž jsou omezeny její pohybové možnosti a v důsledku i úspěch lovu. To je důvodem, proč se kočka divoká nevyskytuje v oblastech s trvale vysokou sněhovou pokrývkou, nedodržuje totiž zimní spánek a je tedy odkázána na nepřetržitý lov.

Teritorium kočky divoké

Kočka divoká zůstává věrná svému teritoriu. Mladí kocouři se však potulují široko daleko zejména v době páření. Území samičky může být různě veliké v závislosti na typu stanoviště, často mezi 300 až 600 ha. Kocour vyžaduje území o rozloze 1.000 až 3.000 ha.

Zde vyhledává především okrajové lemy lesa. Malé mýtiny, v lese ukryté louky a nerušené lesní lemy s bohatou strukturou křovin jsou důležitými elementy teritoria kočky divoké - zde se prohání nejrůznější drobní savci. Zde se setkávají lesní druhy myší s druhy žijícími na okraji lesa nebo mimo les a tvoří jistou potravní nabídku. Studie koček vybavených mikrovysílačkami dokazují, že je kočka divoká tzv. "hraničářem", který se rád uchyluje do skrytu lesa, ale také rád využívá bohatě prostřeného stolu otevřené krajiny.