Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at

 

Ochrana a podpůrná opatření


 
V
akčním plánu
jsou podrobně popsána opatření, která slouží k tomu, aby kočka divoká v Rakousku znovu zdomácněla.

Kampaň vielfaltleben
byla iniciována Ministerstvem životního prostředí a zahrnuje četné ochranářské projekty s cílem zachovat biologickou rozmanitost. V informačním letáku najdete souhrnné informace o kočce divoké.

Diplomová práce
"Potencionální rozšíření kočky divoké (Felis silvestris silvestris) v Rakousku jako podklad pro rozhodování o dalších ochranných opatřeních"
se zabývá vhodnými biotopy v Rakousku, přechody ze sousedních států, bariérami, které brání migraci kočky divoké, popř. koridory, které může používat.
+